O Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krasnymstawie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krasnymstawie została powołana 1 marca 1967r. Jest placówką oświatową prowadzoną przez Powiat Krasnostawski.

Swoimi  działaniami obejmuje szkoły i placówki oświatowe z terenu powiatu krasnostawskiego: 
 • miasto Krasnystaw 
 • gminy: Fajsławice, Gorzków, IzbicaKrasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Siennica Różana, Rudnik i Żółkiewka.

Z naszej pomocy mogą korzystać dzieci w wieku 0 - 6 lat, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich rodzice i nauczyciele.

W roku szkolnym 2015/16 Poradnia zatrudnia 11 nauczycieli, w tym: dyrektora, czterech psychologów, jednego psychologa - logopedę, jednego psychologa - doradcę zawodowego, jednego pedagoga i trzech pedagogów - logopedów. Wszyscy pracownicy merytoryczni posiadają status nauczyciela dyplomowanego.

O dodatkowych kwalifikacjach nauczycieli, ich zainteresowaniach zawodowych oraz o tym, jakimi sprawami zajmują się w poradni przeczytasz w zakładce "Pracownicy". 

Zakres pomocy Poradni to:

 • wczesne wspomaganie rozwoju,
 • trudności w nauce,
 • zaburzenia w rozwoju mowy i wady wymowy,
 • trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
 • pomoc dla uczniów zdolnych,
 • pomoc dla dzieci i uczniów z opóźnieniami i zaburzeniami w rozwoju umysłowym, emocjonalnym i społecznym,
 • pomoc dla dzieci chorych i niepełnosprawnych,
 • trudności wychowawcze,
 • problemy okresu dorastania,
 • profilaktyka uzależnień,
 • przemoc w rodzinie,
 • poradnictwo i doradztwo zawodowe.

Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce "Jak pomagamy?".

Zadania realizowane są poprzez:

 • diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną,
 • terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną,
 • konsultacje,
 • mediacje i negocjacje,
 • interwencje,
 • zajęcia psychoedukacyjne na terenie Poradni oraz szkół i placówek:
 • poradnictwo i doradztwo,
 • działalność profilaktyczną,
 • działania informacyjne.

Proponujemy zajęcia indywidualne i grupowe, realizowane na terenie Poradni oraz szkół i przedszkoli. Pełen wybór zajęć zawiera "Oferta zajęć poradni".

Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i bezpłatne.