Ferie zimowe w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Krasnymstawie

5 marca 2019

          

   W dniach 18 – 22 lutego 2019r na terenie poradni zorganizowano zajęcia „Wesoła i bezpieczna zima” dla uczniów z klas I – III ze szkół miejskich. Uczestniczyło w nich 12 dzieci, które aktywnie i twórczo spędzały czas w naszej placówce. Oprócz zajęć prowadzonych przez pracowników poradni- panią Sylwię Stasiuk, panią Monikę Mataczyńską i panią Katarzynę Saran- uczestnicy mieli możliwość spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, np. strażakiem, policjantem, ratownikiem medycznym.

 

Dyrektor poradni oraz organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc i wsparcie następującym osobom i instytucjom:

  • pani Karolinie Lalce – Sobczuk oraz pani Elizie Mazurek z Ochotniczych Hufców Pracy w Chełmie,
  • pani Oldze Kowalczyk z AlterEgo Fitness Club Krasnystaw,
  • pani Sylwii Podgórniak oraz panu Kamilowi Miszczakowi z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie,
  • przedstawicielom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie,
  • panu Piotrowi Ożóg ze Stacji Ratownictwa Medycznego w Krasnymstawie,
  • pani Agacie Wójtowicz z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krasnymstawie,
  • pani Teresie Stasiak ze Stowarzyszenia Twórców Kultury „Paleta”

 

Szczególnie dziękujemy sponsorowi – Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie.

 

 

 

 

 

Leave a reply
Trening wzmacniania samooceny i pewności siebie dla uczniów klas IV -VIZaproszenie na spotkanie szkoleniowo – konsultacyjne dla specjalistów szkolnych

Leave Your Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *