KOMPUTEROWE PRZESIEWOWE BADANIA SŁUCHU

22 stycznia 2020

W listopadzie br. w Przedszkolu nr 8 zostały przeprowadzone przesiewowe badania słuchu według komputerowego programu „Słyszę” opracowanego przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Przeprowadziła je logopeda mgr Sylwia Stasiuk. Badaniami zostały objęte dzieci 5 i 6-letnie. Celem programu jest wykrycie zaburzeń słuchu, a tym samym  wyrównywanie szans rozwojowych dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy, zapewnienie im  wielospecjalistycznej opieki umożliwiającej prawidłowy rozwój i edukację. Obecność zaburzeń słuchu znacznie utrudnia lub wręcz uniemożliwia prawidłowy rozwój mowy i edukację dziecka.  Efekty programu to: upowszechnienie wiedzy z zakresu profilaktyki oraz możliwości terapii i rehabilitacji zaburzeń słuchu.

Leave a reply
Rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego Uzależnienia od środków psychoaktywnych. Rozumiem i pomagamPROGRAM SŁUCHAM I MÓWIĘ

Leave Your Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *