O poradni

 • O Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

  w Krasnymstawie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krasnymstawie została powołana 1 marca 1967r. Jest placówką oświatową prowadzoną przez Powiat Krasnostawski.
  • Swoimi działaniami obejmuje szkoły i placówki oświatowe z terenu powiatu krasnostawskiego

   Miasto Krasnystaw

   Gminy:
   Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Siennica Różana, Rudnik i Żółkiewka

  • Z naszej pomocy mogą korzystać dzieci w wieku 0 - 6 lat, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ich rodzice i nauczyciele.

   Poradnia zatrudnia 11 nauczycieli, w tym: dyrektora, czterech psychologów, jednego psychologa – logopedę, dwóch pedagogów i trzech pedagogów – logopedów.

 • Zakres pomocy Poradni to:

  • wczesne wspomaganie rozwoju,
  • trudności w nauce,
  • zaburzenia w rozwoju mowy i wady wymowy,
  • trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
  • pomoc dla uczniów zdolnych,
  • pomoc dla dzieci i uczniów z opóźnieniami i zaburzeniami w rozwoju umysłowym, emocjonalnym i społecznym,
  • pomoc dla dzieci chorych i niepełnosprawnych,
  • trudności wychowawcze,
  • problemy okresu dorastania,
  • profilaktyka uzależnień,
  • przemoc w rodzinie,
  • poradnictwo i doradztwo zawodowe.
 • Zadania realizowane są poprzez:

  • diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną,
  • terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną,
  • konsultacje,
  • mediacje i negocjacje,
  • interwencje,
  • zajęcia psychoedukacyjne na terenie Poradni oraz szkół i placówek:
  • poradnictwo i doradztwo,
  • działalność profilaktyczną,
  • działania informacyjne.

  Proponujemy zajęcia indywidualne i grupowe, realizowane na terenie Poradni oraz szkół i przedszkoli.

 • Szczegółowe informacje.

 • Pełen wybór zajęć.

 • Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i bezpłatne.