Oferta zajęć poradni

 • Oferta dla szkół/przedszkoli

 • Zajęcia psychoedukacyjne, szkolenia, prelekcje i warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli realizowane są na terenie placówek zgodnie przez zgłaszanym przez nie zapotrzebowaniem. Zgłoszeń należy dokonywać na druku (do pobrania) minimum dwa tygodnie przed proponowanym terminem realizacji zajęć.

 • Plan zajęć 2019/2020

 • Zajęcia z uczniami na terenie szkół

  • Bezpieczne korzystanie z sieci i nowych technologii, cyberprzemoc, uzależnienia od środków psychoaktywnych i behawioralnych. - Monika Mataczyńska
  • Radzenie sobie z przemocą fizyczną i psychiczną. - Monika Mataczyńska
  • Umiejętność radzenia sobie ze stresem i własnymi emocjami, rozwiązywanie sytuacji trudnych. - Beata Filipiak
  • Efektywne uczenie się, komunikacja interpersonalna. - Beata Filipiak
  • Wybór szkoły i zawodu. - Alicja Galińska

   

  Zajęcia z uczniami na terenie poradni

  • Trening Umiejętności Społecznych – Monika Mataczyńska
  • Trening Zastępowania Agresji (klasa IV-VI) - zajęcia grupowe – Teresa Siergiej, Beata Filipiak
  • Trening Pewności Siebie - Katarzyna Saran
  • Zajęcia Ruchu Rozwijającego  Weroniki Sherborne- Katarzyna Saran

  Kwalifikacja na zajęcia odbywa się się na podstawie indywidualnych zgłoszeń rodziców

   

  Zajęcia z nauczycielami na terenie szkół

  • Współpraca szkoły z rodzicami. - zajęcia dla Rady Pedagogicznej lub zespołów przedmiotowych - Katarzyna Gruszczyńska
  • Wykorzystywanie dokumentów poradni (opinii i orzeczeń) w planowaniu i realizowaniu wsparcia dla dzieci i uczniów. - zajęcia dla Rady Pedagogicznej lub zespołów przedmiotowych - Katarzyna Gruszczyńska
  • Konstruowanie IPET na podstawie orzeczeń poradni - zajęcia dla zespołów nauczycieli - Monika Mataczyńska, Sylwia Stasiuk

   

   

 • Zajęcia z nauczycielami na terenie poradni

  • Pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów dydaktycznych i wychowawczych- wszyscy nauczyciele
  • Konsultacje w sprawie dzieci i uczniów diagnozowanych w poradni ( omawianie wyników badań, konstruowanie programu pomocy dziecku itd.) - wszyscy nauczyciele
  • Konsultacje dla Specjalistów Szkolnych - wszyscy nauczyciele
  • Konsultacje w sprawie konstruowania programów realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego - Alicja Galińska

   

  Zajęcia z rodzicami na terenie szkół i placówek

  • Postawy, metody wychowawcze, więzi i relacje rodzinne – Katarzyna Saran, Katarzyna Gruszczyńska
  • Uzależnienie od środków psychoaktywnych i behawioralnych. -Monika Mataczyńska
  • Bezpieczne korzystanie z sieci i mediów. - Beata Filipiak
  • Trudności w uczeniu się- Beata Filipiak, Katarzyna Gruszczyńska
  • Rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny dzieci 5 - letnich. - Bożena Antoniak, Anna Pawler
  • Wspieranie rozwoju mowy dziecka - Ewa Adamczuk, Sylwia Stasiuk

   

  Zajęcia z rodzicami na terenie poradni

  • Szkoła dla rodziców - grupowy trening umiejętności wychowawczych – Alicja Galińska, Beata Filipiak
  • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych – Teresa Siergiej, Sylwia Stasiuk, Bożena Antoniak, Anna Pawler
  • Indywidualny trening umiejętności wychowawczych - K. Gruszczyńska
  • Zajęcia z rodzicami dzieci objętych treningiem psychologicznym z problemami emocjonalnymi i wychowawczymi - Beata Filipiak
 • Wszelkie uwagi, pytania i wątpliwości należy zgłaszać do koordynatora współpracy między poradnią a szkołą.