Oferta zajęć poradni

 • Oferta dla szkół/przedszkoli

 • Zajęcia psychoedukacyjne, szkolenia, prelekcje i warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli realizowane są na terenie placówek zgodnie przez zgłaszanym przez nie zapotrzebowaniem. Zgłoszeń należy dokonywać na druku (do pobrania) minimum dwa tygodnie przed proponowanym terminem realizacji zajęć.

 • Plan zajęć 2017/2018

 • Zajęcia z dziećmi/uczniami

  • Trening umiejętności społecznych - uczniowie Szkoły Podstawowej (klasa I-III/ IV- VI) - zajęcia grupowe (1 grupa 10 osobowa) – Katarzyna Gruszczyńska
  • Trening Zastępowania Agresji (klasa IV-VI) - zajęcia grupowe (1 grupa 6 osobowa) -10 spotkań – Teresa Siergiej, Beata Filipiak
  • Trening umiejętności społecznych dla uczniów (klasy I-III) - zajęcia grupowe (1 grupa 10 osobowa) - 10 spotkań – Monika Bojarczuk

  Zajęcia z nauczycielami

  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym (zdrowe i niepełnosprawne) – Bożena Antoniak, Anna Pawler
  • Forum logopedów - Grupa wsparcia - marzec 2018 r. – Anna Pawler, Katarzyna Saran, Sylwia Stasiuk, Ewa Adamczuk
  • Zajęcia instruktażowo - warsztatowe dla pedagogów szkolnych i nauczycieli kl. I-III „Wykorzystanie Metody 18 struktur wyrazowych w pracy z dzieckiem doznającym trudności w czytaniu i pisaniu”– zajęcia indywidualne lub zespołowe – Anna Pawler
  • Zajęcia konsultacyjne: praca z uczniami ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się – Katarzyna Gruszczyńska
  • Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej - zajęcia konsultacyjne dotyczące konkretnych uczniów z danej szkoły – Teresa Siergiej, Sylwia Stasiuk
  • Zajęcia konsultacyjne - uczeń z zaburzonym rozwojem mowy w klasie – Ewa Adamczuk
  • Zajęcia konsultacyjne - wspomaganie uczniów w rozwoju edukacyjno – zawodowym – Alicja Galińska
  • Grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych – Katarzyna Saran
  • Zajęcia konsultacyjne dotyczące trudności dydaktycznych i wychowawczych uczniów – Katarzyna Saran
 • Zajęcia z rodzicami

  • Indywidualne zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych (0-6 lat) – Bożena Antoniak, Anna Pawler
  • Edukacja rodziców dzieci w wieku 0-3 lat odnośnie sposobów stymulowania rozwoju mowy – Anna Pawler
  • Udzielanie indywidualnego wsparcia rodzicom dzieci niepełnosprawnych – Anna Pawler, Bożena Antoniak
  • Dziecko nieśmiałe, lękowe - zajęcia indywidualne z rodzicami – Bożena Antoniak
  • Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym – Bożena Antoniak
  • Konsultacje dla rodziców w zakresie funkcjonowania dziecka w przedszkolu – Bożena Antoniak
  • Indywidualny trening umiejętności wychowawczych – Katarzyna Gruszczyńska, Katarzyna Saran
  • Zajęcia konsultacyjno - instruktażowe: jak pracować z dzieckiem zdolnym? - w ramach punktu konsultacyjnego – Katarzyna Gruszczyńska
  • Zajęcia edukacyjne - jak rozwijać mowę małego dziecka – Sylwia Stasiuk
  • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych - 5 spotkań w roku szkolnym – Teresa Siergiej, Sylwia Stasiuk
  • Poradnik wychowawcy dla rozstających się rodziców. Pomoc rodzicom w dojściu do porozumienia w sprawie opieki i wychowania swoich dzieci po rozstaniu. Zajęcia indywidualne (cykl 5 spotkań /1 godzina) – Monika Bojarczuk
  • Zajęcia edukacyjno - instruktażowe (indywidualne i grupowe) – praca z dzieckiem/ uczniem z nieharmonijnym rozwojem umysłowym – Ewa Adamczuk
  • Zajęcia edukacyjne - jak doskonalić technikę czytania i pisania - rodzice uczniów (kl. I-III) – Sylwia Stasiuk
  • Szkoła dla rodziców - grupowy trening umiejętności wychowawczych – Alicja Galińska, Beata Filipiak
 • Wszelkie uwagi, pytania i wątpliwości należy zgłaszać do koordynatora współpracy między poradnią a szkołą.