Porady online

 • Od 15 marca 2012 roku Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krasnymstawie zaprasza uczniów, rodziców i nauczycieli do korzystania z usług specjalistów poradni w formie e-porad, umożliwiającej kontakt z pracownikami za pomocą Internetu. Aby w pełni wykorzystać tę formę kontaktu, warto zapoznać się z zasadami korzystania z pomocy on-line.

  • Na czym polega usługa e-porady?

  Formą pomocy udzielanej za pośrednictwem Internetu jest doradztwo i poradnictwo.

 • Aby skorzystać z tej formy pomocy należy opisać swój problem i wysłać zgłoszenie poprzez e-mail na adres podany na dole strony.

  Po otrzymaniu zgłoszenia specjalista poradni oceni, czy zgłoszony problem może być omawiany w ramach e-porady. Jeśli tak, udzieli pomocy wysyłając odpowiedź do zgłaszającego pocztą elektroniczną. Jeśli konsultant uzna, że problem nie może być rozwiązany przez Internet, przekaże taką informację zgłaszającemu, zaproponuje inną formę kontaktu lub podpowie, gdzie można znaleźć wsparcie i pomoc w konkretnej sprawie. Odpowiedzi specjalisty poprzez e-mail można spodziewać się w ciągu 3 dni roboczych od chwili wysłania zgłoszenia.

 • E-porady, podobnie jak inne usługi Poradni, udzielane są bezpłatnie.

  • uczniowie od 13 roku życia,
  • nauczyciele i wychowawcy,
  • rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  • przeżywasz różne dylematy życiowe, rodzicielskie, wychowawcze,
  • odczuwasz swój stan jako kryzys, zmęczenie, zniechęcenie,
  • czujesz się bezradny w różnych sytuacjach życiowych,
  • nie możesz sobie poradzić z rozwiązaniem problemów emocjonalnych,
  • potrzebujesz pomocy w wyborze szkoły, zawodu,
  • twoje dziecko (uczeń) ma problemy z nauką,
  • twoje dziecko ma kłopoty w relacjach z rówieśnikami,
  • twoje dziecko (uczeń) sprawia kłopoty wychowawcze.
  • gdy potencjalny klient jest osobą w poważnym kryzysie lub cierpi na zaburzenia psychiczne – w takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem jest jak najszybszy bezpośredni kontakt z psychologiem, psychoterapeutą czy lekarzem,
  • gdy potencjalny klient cierpi na schorzenia somatyczne wymagające interwencji medycznej i jest leczony farmakologicznie,
  • gdy dziecko potrzebuje systematycznej terapii psychologicznej, pedagogicznej czy logopedycznej,
  • gdy dziecko potrzebuje opinii lub orzeczenia; w takich sytuacjach konieczne jest zgłoszenie dziecka do poradni i przeprowadzenie badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych w bezpośrednim kontakcie.
 • Zasadniczą wadą tej formy kontaktu jest przede wszystkim brak natychmiastowej reakcji ze strony konsultanta na informacje uzyskane od klienta – na odpowiedź trzeba poczekać, nawet kilka dni. Jakość relacji interpersonalnej pomiędzy klientem a pomagającym jest obniżona, gdyż ani klient, ani konsultant nie korzysta z informacji niewerbalnych, takich jak gesty, mimika, spojrzenie, które bardzo często są istotne dla zrozumienia problemu; klient może mieć poczucie, że udzielający pomocy nie jest zaangażowany emocjonalnie w jego problem. W kontakcie przez Internet trudno jest także wyjaśniać na bieżąco kwestie sporne zaś konieczność interpretowania tekstu (zarówno przez konsultanta jak też przez klienta) może prowadzić do powstania nieporozumień.

  Należy pamiętać, że e-porada jest alternatywnym sposobem udzielania pomocy tylko w niektórych problemach i zwykle nie załatwi całkowicie sprawy klienta. Porady przez Internet nie są psychoterapią, ani nie mają znamion bezpośrednich konsultacji psychologicznych, pedagogicznych czy logopedycznych; nie mogą zastąpić osobistego kontaktu ze specjalistą.

 • Z drugiej strony, e-porady mają również wiele zalet. Jedną z nich jest możliwość wstępnej weryfikacji konieczności osobistej wizyty u specjalisty, a także rozwianie wątpliwości i obaw związanych z uczestnictwem w diagnozie, terapii czy konsultacji. Inną zaletą internetowej poradni jest zapewnienie anonimowości, co może być szczególnie ważne dla osób nieśmiałych, lękowych, nie czujących się bezpiecznie w sytuacji, gdy muszą wprost mówić o trudnych dla nich sprawach. E-porady mogą być również ułatwieniem dla tych, którzy mają trudności z werbalizowaniem swojego problemu – klient ma możliwość przemyślenia i poprawiania opisu problemu, zanim zdecyduje się go wysłać, ma więc poczucie kontroli nad treścią informacji wysyłanej do specjalisty. Pisanie o swoich problemach pozwala na obiektywny wgląd  w jego istotę, umożliwia też nabranie dystansu wobec własnych przeżyć, odczuć, stanów i doświadczeń, co często samo w sobie ma wartość terapeutyczną.  Ważne jest także to, że z pomocy specjalisty można korzystać w dogodnym dla siebie terminie, bez konieczności umawiania się, rezerwowania terminów i poświęcania czasu na dojście czy dojazd do poradni.