Punkt konsultacyjny w Szkole Podstawowej w Fajsławicach

30 września 2019

 

 Punkt Konsultacyjny w  Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach

w roku szkolnym 2019/20

          Punkt Konsultacyjny w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach to przedsięwzięcie realizowane od 2012            roku. Stanowi odpowiedź na potrzeby konsultacyjno-diagnostyczne  szkoły  i środowiska lokalnego. Obecność punktu stanowi stały element współpracy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krasnymstawie ze szkołą. W roku szkolnym 2019/20 również będzie kontynuował swoją działalność; rodzice, nauczyciele i uczniowie mogą skorzystać z merytorycznej pomocy i porad psychologa (pracownika poradni w Krasnymstawie). Celem punktu jest stworzenie bezpośredniej możliwości korzystania z porad, informacji i konsultacji udzielanej przez specjalistę w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Taka forma współpracy jest wyjściem naprzeciw potrzebom szkoły nastawionej na zdynamizowanie procesów,  zaangażowanie rodziców w życie szkoły i budowanie płaszczyzny współpracy między nauczycielami, rodzicami i uczniami.  

         Szczegółowe terminy konsultacji (planowane raz w miesiącu) zostaną ustalone i ogłoszone wcześniej na stronie internetowej szkoły            i tablicach informacyjnych, by ułatwić kontakt zainteresowanym.

         Z dotychczasowych doświadczeń wynika, iż taka forma wspomagania pracy szkoły cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy duża frekwencja zarówno rodziców jak i nauczycieli, którzy mogą skorzystać z porad i konsultacji w obszarach dotyczących: szkoły, przedszkola, problemów  rodzinnych, zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych oraz problemów wychowawczych. Działanie punktu konsultacyjnego przynosi wymierne korzyści w budowaniu współpracy osób i środowisk zaangażowanych w proces dydaktyczny.

Leave a reply
Konkurs plastyczny „Dbam o siebie”Grupa wsparcia dla rodziców

Leave Your Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *