Punkt konsultacyjny w Szkole Podstawowej w Tarnogórze- Kolonii

29 października 2019

W tym roku szkolnym Punkt konsultacyjno – terapeutyczny działa w Szkole Podstawowej w Tarnogórze- Kolonii. Prowadzącą zajęcia jest mgr. Anna Pawler- pedagog- logopeda.

We wrześniu odbyły się:

  • badania przesiewowe dzieci z zaburzeniami mowy z klas I-V,
  • spotkania informacyjno- instruktażowe z rodzicami dzieci z wadami wymowy.

Obecnie rozpoczynamy comiesięczne zajęcia z grupą uczniów wyłonionych w wyniku badań przesiewowych.

Filmowy konkurs profilaktyczny „Uzależnienie od środków psychoaktywnych. Rozumiem i pomagam.”RUCH ROZWIJAJĄCY WERONIKI SHERBORNE